Engleski

U našoj školi, engleski jezik je jezik sa najdužom tradicijom. Zato imamo raznovrsnu ponudu u kojoj ćete sigurno pronaći baš ono što vam je potrebno. Neko želi da brzo savlada najosnovniju komunikaciju, drugi žele da se spreme za polaganje TOEFL ili IELTS ispita, treći žele da se unapređuju, pa napreduju iz a1 u a2 i još dalje u b1,b2 i c nivo. A neko, dalekovid, želi da svoje dete od malih nogu pripremi za svet.

Imamo kurseve za decu u kojima kroz igru, pesmu i zabavu učimo da govorimo i mislimo na engleskom jeziku, kao i za školarce, koji su podeljeni prema znanju i uzrastu. Ovakva nastava odvija se dvaput nedeljno, po 45 minuta.

Za nešto starije učenike osnove škole i za srednjoškolce, nastava se održava jedanput nedeljno, u formi dvočasa, 90 minuta. Grupe su formirane po nivou znanja.

Godišnji fond je 68 časova, uz nekoliko dodatnih besplatnih časova pripreme za pismene zadatke i ispite.

Kursevi za odrasle: Odrasli polaznici se na početku testiraju, kako bi se odredio njihov nivo znanja, na osnovu čega se formira grupa.

Imamo nekoliko modula nastave

  1. Individualno – termin i dinamika nastave kao i materija u potpunosti prilagođeni pojedincu. Čas traje 60 minuta po ceni od 12 evra. Režim plaćanja: prepaid
  2. U paru – dvoje polaznika istog nivoa znanja. Čas traje 60 minuta po ceni od 10 evra po polazniku. Režim plaćanja: prepaid
  3. U maloj grupi – do šestoro polaznika istog nivoa znanja. Savlađivanje celog nivoa. Čas traje 90 minuta, dva ili tri puta nedeljno, prema dogovoru. Kurs obuhvata od 30 do 45 dvočasa, u zavisnosti od nivoa. Program Straightforward. Školarina iznosi 290 evra. Plaćanje na rate.
  4. U većoj grupi – do osmoro polaznika istog nivoa znanja. Savlađivanje celog nivoa. Čas traje 90 minuta, dva do cetiri puta nedeljno, prema dogovoru. Kurs obuhvata 30 dvočasa. Program headway fourth edition. Školarina 200 evra. Plaćanje na rate.

Vaši i naši ciljevi se podudaraju! Želimo tečan i tačan govor, pravilnu i slobodnu komunikaciju.

Radujemo se napredovanju, znanju i sticanju jezičkih veština!