O školi

 • My school je osnovana septembra 1999. godine

 • Cilj je postavljen na visoku ali dostižnu lestvicu:

 • Naši polaznici treba da zavole, razumeju i govore strani jezik

 • Mi kažemo: "Hajde da zaplivamo u vodama drugih jezika, divno je, verujte nam!"

 • I tako, od daleke 1999. već 21 školsku godinu uspevamo da

 • održimo visok nivo nastave, da organizujemo zanimljive časove, da kreiramo

 • prijateljsku atmosferu uz apsolutnu posvećenost profesora svim đacima podjednako.

 • Garantujemo vam da imamo iskrenu volju da Vas naučimo, da Vas uvežbamo i

 • osposobimo za samostalno vođenje konverzacije na stranom jeziku.

 • Garantujemo vam da imamo i načina i volje da to učinimo!

 • Raspitajte se, možda ćete čuti nešto lepo! :)