O školi

 • Škola My School osnovana je septembra 1999. godine

 • Cilj je postavljen na visoku ali dostižnu lestvicu:

 • Naši polaznici treba da zavole, razumeju i govore strani jezik.

 • Treba da zaista nauče jezik, a ne da dobiju 5 u školi.

 • Ocene nam nikada nisu bile merilo znanja.

 • I tako, od daleke 1999. već preko 20 školskih godina uspevamo da

 • održimo visok nivo nastave, da organizujemo zanimljive časove, da kreiramo

 • prijateljsku atmosferu uz apsolutnu posvećenost profesora svim đacima podjednako.

 • Garantujemo vam da imamo iskrenu volju da vas naučimo, da vas uvežbamo i

 • osposobimo za samostalno vođenje konverzacije na stranom jeziku.

 • Garantujemo vam da imamo i načina da to učinimo!

 • Naša snaga leži u višedecenijskom iskustvu koje negujemo

 • modernim pristupima, programima i tehnologijama.

 • Raspitajte se, možda ćete čuti nešto lepo! :)