Priprema za ispite

Škola sa uspehom priprema polaznike za polaganje međunarodno priznatih ispita: IELTS i TOEFL za engleski, GOETHE sertifikat za nemački jezik, kao i za polaganje ispita za ostale jezike.