Kursevi za odrasle

U ovu grupu polaznika spadaju svi koji su stariji od 20 godina i žele da uče intenzivno i da što brže progovore strani jezik.
Prvi korak je testiranje i utvrđivanje nivoa znanja prema podeli evropskog saveta:

  • A1
  • A2
  • B1
  • B2
  • C1
  • C2

Imamo nekoliko modusa koji važe za sve jezike u nasoj skoli:

  1. Individualno – termin i dinamika nastave kao i materija u potpunosti prilagođeni pojedincu. Čas traje 60 minuta.
  2. U paru – dvoje polaznika istog nivoa znanja. Čas traje 60 minuta.
  3. U maloj grupi – do šestoro polaznika istog nivoa znanja. Savlađivanje celog nivoa. Čas traje 90 minuta, dva ili tri puta nedeljno, prema dogovoru. Kurs obuhvata od 30 do 45 dvočasa, u zavisnosti od nivoa.
  4. U većoj grupi – do osmoro polaznika istog nivoa znanja. Savlađivanje celog nivoa. Čas traje 90 minuta, dva do četiri puta nedeljno, prema dogovoru. Kurs obuhvata oko 30 dvočasa.