Lokacija

Kralja Aleksandra I 49 (pored Doma kulture)
Obrenovac